พันโท ชยุต จันทะวงค์

ผบ.ป.พัน.๗ พล.ร.๗

กิจกรรมที่เข้าชมมากที่สุด

รับการตรวจจาก พ.ท.ชัยภัทร ทรัพยะสม หัวหน้าสายตรวจ สตน.ทบ. พร้อมคณะ

เข้าชม 279

ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่ได้รับการเลื่อยยศสูงขึ้น

เข้าชม 256

ทำการฝึกและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 229

มอบทุนการศึกษา ตามที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้แบ่งมอบทุนการศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 212

หน่วยดำเนินการฝึกทบทวนท่าบุคคลเบื้องต้น

เข้าชม 210

การสอบเลื่อนฐานะของกำลังพล จาก ส.อ.เป็นจ่า และ จ.ส.อ.เป็นจ่าพิเศษ ประจำปี 2560

เข้าชม 195

ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลของหน่วย ณ สนามหญ้า

เข้าชม 178

ทำการฝึกและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 173

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมที่จะถึง