พันโท ชยุต จันทะวงค์

ผบ.ป.พัน.๗ พล.ร.๗

กิจกรรมที่เข้าชมมากที่สุด

รับการตรวจจาก พ.ท.ชัยภัทร ทรัพยะสม หัวหน้าสายตรวจ สตน.ทบ. พร้อมคณะ

เข้าชม 309

ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่ได้รับการเลื่อยยศสูงขึ้น

เข้าชม 294

หน่วยดำเนินการฝึกทบทวนท่าบุคคลเบื้องต้น

เข้าชม 254

ทำการฝึกและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 247

การสอบเลื่อนฐานะของกำลังพล จาก ส.อ.เป็นจ่า และ จ.ส.อ.เป็นจ่าพิเศษ ประจำปี 2560

เข้าชม 234

มอบทุนการศึกษา ตามที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้แบ่งมอบทุนการศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 230

ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลของหน่วย ณ สนามหญ้า

เข้าชม 201

ทำการฝึกและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 194

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมที่จะถึง