การสอบเลื่อนฐานะของกำลังพล จาก ส.อ.เป็นจ่า และ จ.ส.อ.เป็นจ่าพิเศษ ประจำปี 2560

เข้าชม 2635

ตรวจคุณภาพชีวิต 2561

เข้าชม 2155

รับการตรวจจาก พ.ท.ชัยภัทร ทรัพยะสม หัวหน้าสายตรวจ สตน.ทบ. พร้อมคณะ

เข้าชม 1634

พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2

เข้าชม 1489

พ.ท.ชยุต จันทะวงค์ ผบ.ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ตรวจเยี่ยม ชป.ฮอด

เข้าชม 1445

ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่ได้รับการเลื่อยยศสูงขึ้น

เข้าชม 1405

ทำการฝึกและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 1374

ผบ.ป.พัน.7 พล.ร.7 พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพลของหน่วย ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำไตรมาส ครั้

เข้าชม 1360

กิจกรรมที่จะถึง