การสอบเลื่อนฐานะของกำลังพล จาก ส.อ.เป็นจ่า และ จ.ส.อ.เป็นจ่าพิเศษ ประจำปี 2560

เข้าชม 2498

ตรวจคุณภาพชีวิต 2561

เข้าชม 2031

รับการตรวจจาก พ.ท.ชัยภัทร ทรัพยะสม หัวหน้าสายตรวจ สตน.ทบ. พร้อมคณะ

เข้าชม 1546

พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2

เข้าชม 1390

พ.ท.ชยุต จันทะวงค์ ผบ.ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ตรวจเยี่ยม ชป.ฮอด

เข้าชม 1353

ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่ได้รับการเลื่อยยศสูงขึ้น

เข้าชม 1335

ทำการฝึกและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 1309

ผบ.ป.พัน.7 พล.ร.7 พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพลของหน่วย ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำไตรมาส ครั้

เข้าชม 1280

กิจกรรมที่จะถึง