การสอบเลื่อนฐานะของกำลังพล จาก ส.อ.เป็นจ่า และ จ.ส.อ.เป็นจ่าพิเศษ ประจำปี 2560

เข้าชม 1994

ตรวจคุณภาพชีวิต 2561

เข้าชม 1637

รับการตรวจจาก พ.ท.ชัยภัทร ทรัพยะสม หัวหน้าสายตรวจ สตน.ทบ. พร้อมคณะ

เข้าชม 1336

ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่ได้รับการเลื่อยยศสูงขึ้น

เข้าชม 1185

พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2

เข้าชม 1157

พ.ท.ชยุต จันทะวงค์ ผบ.ป.พัน.๗ พล.ร.๗ ตรวจเยี่ยม ชป.ฮอด

เข้าชม 1130

ทำการฝึกและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เข้าชม 1102

หน่วยดำเนินการฝึกทบทวนท่าบุคคลเบื้องต้น

เข้าชม 1009

กิจกรรมที่จะถึง