ร้อย.รส.ที่ 2 ( ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.จอมทอง ) ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีต (ถาวร) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.แม่ออน) ร่วมพัฒนา

อ่านต่อ

พ.ท.ชยุต จันทะวงค์ ผบ.ป.พัน.7 พล.ร.7 พร้อมด้วยกำลั

อ่านต่อ

ชป.มวลชน อ.ดอยสะเก็ด (ป.พัน.7 พล.ร.7) ร่วมกับส่วนร

อ่านต่อ

ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.จอมทอง) ปรับปรุงซ่

อ่านต่อ

พ.ท.ชยุต จันทะวงค์ ผบ.ป.พัน.7 พล.ร.7 ได้มอบมะม่วงใ

อ่านต่อ

หน่วยงานภายใน