ประวัติ ผบ. ป.พัน 7

sattawat | กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ | 2018-12-14

ประวัติ ผบ.ป.พัน7

  • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 42
  • นักเรียนนายร้อย รุ่นที่ 53

การรับราชการ

  • ปี 2548 ผู้ตรวจการณ์หน้า ร้อย.ป.ป.พัน7
  • ปี 2558 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ป.พัน7
  • ปี 2559 ผช.นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง ทภ.3
  • ปี 2561 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

หน่วยงานภายใน