ประวัติ ผบ. ป.พัน 7

admin | กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ | 2018-12-13

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 42

นักเรียนนายร้อย รุ่นที่ 53

การรีบราชการ

ปี 2548 ผู้ตรวจการณ์หน้า ร้อย.ป.ป.พัน7

ปี 2558 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ป.พัน7

ปี 2559 ผช.นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง ทภ.3

ปี 2561 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

 

หน่วยงานภายใน